SUKATAN, HURAIAN DAN DOKUMEN STANDARD

SUKATAN , HURAIAN DAN DOKUMEN STANDARD

SUKATAN PELAJARAN

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERISBAHASA ARABMATEMATIKSAINS
KEMAHIRAN HIDUP KAJIAN TEMPATANPENDIDIKAN ISLAMPENDIDIKAN SENIPENDIDIKAN MORAL
PENDIDIKAN SIVIKPENDIDIKAN JASMANIPENDIDIKAN KESIHATANMUZIK

TAHUN 1 : DOKUMEN STANDARD

DS Bahasa Malaysia - muat turun
DS Bahasa Inggeris - muat turun
DS Bahasa Arab - muat turun
DS Dunia Sains Teknologi - muat turun
DS Dunia Muzik - muat turun
DS Matematik - muat turun
DS Pendidikan Islam - muat turun
DS Pendidikan Moral - muat turun
DS Pendidikan Kesihatan - muat turun
DS Pendidikan Jasmani - muat turun
DS Seni Visual - muat turun


TAHUN 2 : DOKUMEN STANDARD

DS Bahasa Malaysia - muat turun
DS Bahasa Inggeris - muat turun
DS Bahasa Arab - muat turun
DS Dunia Sains Teknologi - muat turun
DS Dunia Muzik - muat turun
DS Matematik - muat turun
DS Pendidikan Islam - muat turun
DS Pendidikan Moral - muat turun
DS Pendidikan Kesihatan - muat turun
DS Pendidikan Jasmani - muat turun
DS Seni Visual - muat turun


TAHUN 3 : HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Bahasa Malaysia - muat turun
Bahasa Inggeris - muat turun
Bahasa Arab - muat turun
Sains - muat turun
Muzik - muat turun
Matematik - muat turun
Pendidikan Islam - muat turun
Pendidikan Moral - muat turun
Pendidikan Kesihatan - muat turun
Pendidikan Jasmani - muat turun
Pendidikan Seni - muat turun


TAHUN 4 : HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Bahasa Malaysia - muat turun
Bahasa Inggeris - muat turun
Bahasa Arab - muat turun
Sains - muat turun
Muzik - muat turun
Matematik - muat turun
Pendidikan Islam - muat turun
Pendidikan Moral - muat turun
Pendidikan Kesihatan - muat turun
Pendidikan Jasmani - muat turun
Pendidikan Seni - muat turun
Pendidikan Sivik Kewarganegaraan - muat turun
Kajian Tempatan - muat turun
Kemahiran Hidup - muat turun


TAHUN 5 : HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Bahasa Malaysia - muat turun
Bahasa Inggeris - muat turun
Bahasa Arab - muat turun
Sains - muat turun
Muzik - muat turun
Matematik - muat turun
Pendidikan Islam - muat turun
Pendidikan Moral - muat turun
Pendidikan Kesihatan - muat turun
Pendidikan Jasmani - muat turun
Pendidikan Seni - muat turun
Pendidikan Sivik Kewarganegaraan - muat turun
Kajian Tempatan - muat turun
Kemahiran Hidup - muat turun


TAHUN 6: HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Bahasa Malaysia - muat turun
Bahasa Inggeris - muat turun
Bahasa Arab - muat turun
Sains - muat turun
Muzik - muat turun
Matematik - muat turun
Pendidikan Islam - muat turun
Pendidikan Moral - muat turun
Pendidikan Kesihatan - muat turun
Pendidikan Jasmani - muat turun
Pendidikan Seni - muat turun
Pendidikan Sivik Kewarganegaraan - muat turun
Kajian Tempatan - muat turun
Kemahiran Hidup - muat turun

Wednesday, 11 April 2012

RPH TILAWAH AL-QURAN


Tarikh        : 19 Mac  2012 
Hari             : Selasa
Masa           :  5.20 petang – 6.20 petang

Kelas          :  2A6                                                             
Bil. Pelajar :25 orang

Mata Pelajaran    : Tilawah Al-Quran ( Membaca dan menghafaz surah Al-Kafirun )
Objektif :

                   i.    Murid dapat membaca ayat-ayat surah Al-Kafirun.

   ii.    Murid dapat menyusun ayat-ayat surah Al-Kafirun.

   iii.   Murid dapat menyusun potongan ayat surah Al-Kafirun.
   iv.   Murid dapat membaca mengikut hukum mad dalam surah Al-Kafirun. 
   v.    Murid dapat mengesan dan menulis kalimah yang dibaca dengan bacaan panjang mengikut harakat.

Pengetahuan Sedia Ada   :   Murid telah mempelajari surah Al-Kafirun dalam pengajaran pembelajaran yang lalu.
Konsep                              :    Bersemangat untuk mengamalkan bacaan surah  Al-Kafirun dalam solat.
Bahan                                :    Surah A-Kafirun,  kad imbasan, ICT
Nilai    :

1. Bersungguh-sungguh menghafaz surah Al-Kafirun.


2. Berazam untuk menguasai hafazan dan bacaan yang baik..
3. Sentiasa memelihara kebersihan diri dengan berwuduk sebelum membaca Al-Quran.


4. Berusaha menghafaz surah-surah yang lain.
5. Banyak menghafaz surah mencerdaskan minda..


Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
5 minit
Mengumpul fokus dan minat murid terhadap pelajaran.

Mengaitkan hasil soal jawab dengan isi pelajaran.

1)Apa yang kamu lihat?

2)Bagaimana dengan pakaian mereka?

Mengajak murid bersama-sama membaca doa, mengucap dua kalimah Shahadah.
Bersoal jawab, bertanya khabar.

 Guru menunjukkan gambar pelajar-pelajar menyertai sukan dan berpakaian menutup aurat.
Guru menyoal pelajar berkaitan iman, dan Islam dan mengaitkan dengan tajuk surah  Al-Kafirun.
Murid berdiri menjawab salam, membaca doa, mengucap dua kalimah shahadah,dan menjawab pertanyaan guru dengan yakin, dan mesra.
 Ketua kelas memainkan peranan mengarahkan  murid bangun dan berdiri dengan penuh disiplin.
Guru melakukan aktiviti membaca doa dan mengucap dua kalimah shahadah bersama murid-murid.
Perkembangan
Langkah 1.
15 minit
(Aras1.)

Membaca surah Al-Kafirun bersama-sama secara keseluruhan.

Membaca ayat demi ayat.

Memberi fokus kepada kepada kalimah  bacan panjang dan kalimah bacaan jelas.
Guru memaparkan
Kad ayat dan meminta murid mengulang sebutan bacaan.

Memperdengarkan sebutan bacaan yang betul .

Guru memilih salah seorang murid memegang kad ayat dan menampal di papan putih.

Guru menyebut bacaan ayat dan meminta murid mengikut beramai-ramai

Latihtubi membaca ayat dengan betul dan bertajwid.
Murid mengikut guru menyebut bacaan ayat.

Murid  yang dipilih memegang kad ayat dan menunjukkan kepada semua pelajar.

Murid yang memegang kad ayat membaca bersama-sama pelajar lain mengulang tiga kali.

Murid menampal kad ayat di papan putih.
Guru menayangkan slide  kepada pelajar .

Langkah 2
20 minit
 Aras 2

Menyusun potongan ayat mengikut urutan yang betul.

Mengenalpasti kalimah yang dibaca panjang dua harkat.

Mengenalpasti kalimah dibaca panjang  lima harkat,

Mengenalpasti kalimah yang dibaca dengan sebutan jelas.
Guru meminta murid membaca  kalimah yang ditunjukkan dalam kad imbasan.


Guru menjemput seorang pelajar memegang kad imbasan dan menyebut kalimah yang dipegangnya.

Guru menggunakan kaedah latihtubi dan pengulangan kepada pelajar.

Guru meminta pelajar menyebut kalimah yang ditunjukkan oleh rakan mereka.

Guru menerangkan bacaan panjang dan bacaan sebutan jelas melalui kalimah yang di tunjukkan.Murid membaca semula secara latih tubi perkara-perkara yang membatalkan wuduk menggunakan kad-kad ayat.

Murid  membaca kalimah yang ditunjukkan oleh rakan mereka.

Murid menyebut berulang kali kalimah yang ditunjukkan dengan sebutan yang fasih.

Murid menjawab soalan guru mengenai kadar bacaan panjang bagi kalimah yang dibaca oleh mereka.

Murid menjawab soalan guru mengenai kadar bacaan panjang atau sebutan jelas bagi kalimah yang dibaca oleh mereka.


Kad ayat
Kad potongan ayat.

Langkah 3
15 minit

Menyusun potongan ayat dengan betul dan menjadi ayat yang sempurna.

Guru meminta murid membaca ayat yang di pilih.

Guru meminta  murid memegang potongan ayat dan  menyuruh  menunjukkan potongan ayat kepada murid lain dan menyebutnya.

Guru menyuruh seorang murid lain menyusun potongan mengikut susunan yang betul.

Guru mengedarkan lampiran kepada murid-murid dan menerangkan apa yang perlu mrid-murid lakukan utuk menjawab soalan yang terdapat dalam lampiran.

Murid memberi respon dan jawapan terhadap soalan yang yang dikemukan oleh guru.

 Murid megang kad potongan ayat lalu
 menunjukkan kepada murid-murid lain  sambil membaca potongan ayat yang dipegangnya.

Murid menyebut -ramai.
Seorang murid diminta ke depan untuk menyusun kalimah menajdi ayat yang lengkap.

Murid mendapatkan lampiran dan mengkelaskan  kalimah mengikut bilangan dua harkat dan lima harkat serta kalimah bacaan jelas.

 Kad potongan ayat.

Lembaran kerja.

Penutup
5 minit


Guru meminta murid menyebut semula bacaan ayat-ayat surah Al-Kafirun.

Murid membaca surah A-Kafirun secara keseluruhannya beramai-ramai.

Aktiviti dilakukan untuk penilaian semula dan pengukuhan serta diberi ganjaran.

Refleksi : Diakhir pelajaran, didapati murid boleh mengingat bacaan surah A-Kafirun. Dalam aktiviti mengesan kalimah bacaan panjang, guru perlu memberi penekanan yang lebih untuk membolehkan murid menjawab soalan yang diberi. Murid perlu didamping secara individu untuk diberi penerangan dan akhirnya murid dapat membuat latihan yang diberi oleh guru.  Kurang puas hati dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku kerana pengndalian bahan ict bermasalah.

KOMPONEN  5  - SET BAHAN PENILAIAN.

Unit 11. Pilih dan tuliskan kalimah yang dibaca 2 harkat, 5 harkat dan kalimah yang dibaca dengan jelas.
2. Susun semula kalimah menjadi ayat yang sempurna.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...